Noapte de noapte (Noche a noche) - Klausenburg Publishing Blog

joi, 3 mai 2018

Noapte de noapte (Noche a noche)

Noapte de noapte fug de colapsul meu: mă pierd în frunza caducă a salivei, împreună cu ecoul care lasă spinii zilnici ai zbaterii.
Întreaga hartă s-a pierdut acolo unde am învăţat tandreţea: noaptea este corpul exact al furtunii, în timp ce setea se ridică în hambarul mort al cuvintelor.
— Am observat în oglindă, ce multă viață s-a dus.
Am visat între oasele mele şi am legat această minimă umanitate care mi-a mai rămas: umbra adâncă în cuţitul întunericului meu.

Din „poemele neîncrederii”, 2018.

© André Cruchaga
© Traducerea Ioana HAITCHI, 02.05.2018, Klausenburg
Imagine: Pinterest


NOCHE A NOCHE

Noche a noche huyo de mis desmoronamientos: me pierdo en la hoja caduca de la saliva, junto al eco que van dejando las espinas diarias del trajín.
Se perdió todo el mapa donde aprendí la ternura: la noche es el cuerpo preciso de la tormenta, mientras la sed se afirma en el granero muerto de las palabras.
—Me doy cuenta en el espejo, de cuanta vida se ha ido.
Sueño entre mis huesos y aprieto esta mínima humanidad que me queda: honda sombra en el cuchillo de mi oscuridad.

De “Poemas del descreimiento”, 2018.

© André Cruchaga
Imagen: Pinterest

Semnatura Ioana-page-001