Zbuciumul nopții - Klausenburg Publishing Blog

luni, 6 februarie 2017

Zbuciumul nopții

  Zbuciumul nopţii azvârlit în fereastra ta,
  acolo mӑ vӑd în astӑ-searӑ,
  Am colorat pân’ am gӑsit un Pictor
  care sӑ deseneze un alt Pictor,
  Pictorul în inima cӑruia sӑ batӑ inima ta.
 
  Nu ştiu dacӑ ţi-a ajuns pensia din aprilie,
  vânturile nu mai deseneazӑ,
  Izgonite sunt astrele cerului cӑutându-ne,
  deşi suntem atât de puţini
  şi-ar trebui sӑ ne vedem, spuneai,
  O sӑ-mi arvunesc la rotarul timpului înc-o fereastrӑ
  pentru serile tale înflorite de mai.
 
  Pe Regele Lear o sӑ-l întreb
  dacӑ îşi mai poate îndura istoria
  şi pe Cordelia,
  dacӑ adevӑrul merita sӑ fie spus.
  Ce tragedii ne aşteaptӑ în întâlnirile
  dintre ferestrele tale şi urmӑtorul apus?
 
  Zbuciumul nopţii azvârlit în fereastra ta
  are chipul Cordeliei,
  Un Pictor îndrӑgostit de noi, o vrea
  în inima mea sӑ îi batӑ un poem,
  doar un boem
  arvunit în nopţile tale de glorie.
 
  © Ioana HAITCHI, 06.02.2017, Klausenburg
  Image: Albena Vatcheva
  © Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate