Recuzitӑ (Lui “Norman” şi “Domnului”) - Klausenburg Publishing Blog

marți, 7 februarie 2017

Recuzitӑ (Lui “Norman” şi “Domnului”)

Nu ştiu dacӑ s-a trezit dimineaţa
ori surâsul tӑu îngrӑmӑdea alte dimineţi,
Când orizontul se prefӑcea într-o scenӑ,
un spectacol cu Actori deghizaţi în alţi Actori,
cu Frunze deghizate-n Frunze.
Stimabilul zeu de serviciu le spunea tuturor
sӑ mai lase loc de încӑ un act
în care visul nopţii sӑ ne mai joace o scenӑ
a iubirii veşnice. Nimeni n-a aplaudat,
Un sfârşit la fel de tragic precum omenirea însӑşi.
***
Mereu se pretind a fi mişcӑri de décor,
Mereu se lasӑ întunericul  şi cortina aceea, mereu roşie,
O lacrimӑ ce mereu îşi schimbӑ înfӑţişarea,
ia chipul actorului şi îl aşazӑ în recuzitӑ,
unde mai construieşte o mascӑ pentru viitorul rol.
***
Nu ştiu dacӑ s-a trezit dimineaţa
ori surâsul tӑu îngrӑmӑdea alte dimineţi,
Când Lacrima prefӑcutӑ în Lacrimӑ
Juca rolul unui muritor sfânt pe cruce
Cu masca unui actor din recuzitӑ.
***
© Ioana HAITCHI 07.02.2017, Klausenburg
Foto: “Cabinierul” – Radu Botar, Ciprian Vultur, Marius Romilӑ Photographer, 04.02.2017, Turda
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate