O searӑ de poveste - Klausenburg Publishing Blog

duminică, 5 februarie 2017

O searӑ de poveste

"CABINIERUL" 04.02.2017, Turda


"CABINIERUL" 04.02.2017, Turda - Radu Botar, Ciprian Vultur

Asearӑ am fost la un spectacol magnific! Totul s-a întâmplat la Teatrul Aureliu Manea Turda, un spectacol cu casa închisӑ. Cabinierul”, de Ronald Harwood, piesӑ cu douӑ personaje, gânditӑ într-un singur act care a început încӑ din foaierul teatrului cu o intrare spectaculoasӑ a actorilor care joacӑ avându-i parteneri pe spectatori şi abia apoi, uşile sӑlii de teatru a fost deschise, iar actorii, deja pe scenӑ. A urmat recitalul în sine, doi actori de marcӑ, Radu Botar şi Ciprian Vultur de la "Teatrul de Nord", Satu Mare. 

"CABINIERUL" 04.02.2017, Turda - Radu Botar, Ciprian Vultur

"CABINIERUL" 04.02.2017, Turda - Radu Botar, Ciprian Vultur

"CABINIERUL" 04.02.2017, Turda - Radu Botar, Ciprian Vultur


Cine mi-a refuzat invitaţia a avut de pierdut. Chiar şi cu o acusticӑ a sӑlii ce a lӑsat de dorit şi cu o clӑdire îmbӑtrânitӑ peste mӑsurӑ, cu actori care s-au auzit din scenӑ în ecou, forţându-şi astfel glasurile şi obosindu-i totodatӑ, spectacolul a fost unul de mare clasӑ. Trӑirile unui actor care şi-a cinstit întotdeauna spectatorii sunt revӑrsate asupra cabinierului, gata sӑ suporte orice, doar de dragul urmӑtoarei reprezentaţii.


Nu cred cӑ vreodatӑ a fost schimbatӑ uşa de intrare a actorilor în scenӑ.


O piesӑ de “muzeu”


Dupӑ spectacol am avut bucuria de a-l întâlni pe actorul Radu Botar şi pe Maria Botar. Nepreţuite au fost acele momente, precum şi ajutorul la întoarcerea spre casӑ. Maşinile de "Fanny" nu mai circulau spre Cluj, iar Radu a venit în staţie şi fӑcea semne, poate, poate, o maşinӑ va opri. Şi a oprit. Doi tineri, soţ şi soţie. Soţia, desigur, l-a recunoscut pe Radu şi doar la câţiva metri de staţie maşina s-a oprit.
 
-Vai, actorul Radu Botar! Veniţi la Cluj?
-Nu eu, doamna doreşte s
ӑ meargӑ la Cluj.
-Dezam
ӑgiţi? am întrebat.
-Nu, nu, cum s
ӑ fim?
Pe drum le-am povestit despre teatru, actori, scen
ӑ, sӑli de spectacol, poezie, viaţӑ. Le-a plӑcut.
-Nu sunt actriţ
ӑ, nu lucrez în acest domeniu.
-Dar ce sunteţi, totuşi?
-Mai scriu câteodat
ӑ poezie.
Au fost momente foarte frumoase şi le mulţumesc. Nu-mi aduc aminte numele lor, dar mi-ar face o deosebit
ӑ plӑcere sӑ-i reîntâlnesc.
Mulţumesc vou
ӑ, mulţumesc Radu Botar!
***


"CABINIERUL", 04.02.2017, Turda, Radu Botar, CiprianVultur

 
© Ioana HAITCHI, 05.02.2017, Klausenburg
Foto: Ioana Haitchi
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervateNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu