Mӑrunţiş în abis - Klausenburg Publishing Blog

vineri, 17 februarie 2017

Mӑrunţiş în abis

Nu ştiu ce ai fӑcut,
dar toate ploile au dispӑrut
într-o mare ascunsӑ
pe fundul Saharei.
De acolo nopţile se joacӑ
în castele de nisip cernut
şi sticlesc în sarea neplânsӑ
Poveştile Şeherezadei.
***
Mi-e dor şi nu pot urca muntele tӑu
de unde se prelinge prea multӑ miere,
pânӑ la glezne arcuitӑ în potop
şi de-acolo un hӑu,
tӑcere peste tӑcere,
***
cӑci pe sub mӑrile ascunse
nu ştiu, nu ştiu ce-ai fӑcut,
de ce ai dispӑrut,
dar mi-e un dor nespus
de lucruri mӑrunte.
***
© Ioana HAITCHI, 02.02.2017, Klausenburg
Foto: Internet
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate