Mӑrgӑritar clepsidra noastrӑ - Klausenburg Publishing Blog

miercuri, 25 ianuarie 2017

Mӑrgӑritar clepsidra noastrӑ

Ce dor mi-a fost sӑ mӑ copilӑresc
Şi-am scris şi-am scris…
Sonnet-poem lumesc
***

Dacӑ te vӑd, am ochii tӑi,
Dacӑ mӑ vezi, ne ştim,
Nu-s doar o umbrӑ prin odӑi,
Nu rӑtӑcim.
***
Nu rӑstignim cuvinte azi,
Doar plângem dor de mare
Şi de mâncat, muşcӑm din cer
Cu stele cӑzӑtoare.
***

Se-ntoarce lumea peste praguri
Şi apele la fel, şi jos şi sus,
Iar norii înfӑşoarӑ valuri
Şi valurile-n fluturi la apus.
***
Mӑrgӑritar clepsidra noastrӑ
Ne cerne stea cu stea,
Atunci când ni se împlineşte
Toatӑ dragostea.
***
© Ioana Haitchi, 24.01.2017, Klausenburg
Foto: Ioana Haitchi, prelucrare Lucian Opriceanu
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu