Lӑcrimar - Klausenburg Publishing Blog

vineri, 6 ianuarie 2017

Lӑcrimar

(Mierea are gust de lacrima soarelui
când arşiţa ei îţi sclipeşte în barbӑ.
Cine mai poate stelele sӑ le soarbӑ?)
***
E tot mai sus lӑuntrica pace,
Dar cine suie, cine coboarӑ,
cine îmi cântӑ searӑ de searӑ
o doinӑ-cupolӑ ce se desface
în arcada copiilor mei nenӑscuţi?
Ȋmi scrie, îţi scrie, Lӑcrimarul umplut.
Rotundul lui sӑ-ţi opreascӑ, sӑ-mi opreascӑ
Stelele, stelele-n poartӑ.


Mӑ despic şi încerc sӑ-mi rӑsar, sӑ-ţi rӑsar,
Sӑ mӑ poţi sui peste soartӑ.
Te aud, te zӑresc şi te simt tot mereu,
Ca şi cum ai sclipi într-o urmӑ de zeu.
***
Ȋmi scrie, îţi scrie Lӑcrimarul umplut
Din arcada copiilor mei nenӑscuţi.
***
© Ioana HAITCHI, 06.01.2017, Klausenburg
Foto: Albena VATCHEVA, Art Odyssey
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate