De drag, doar de drag - Klausenburg Publishing Blog

luni, 2 ianuarie 2017

De drag, doar de drag

Mi-e foarte drag copilul din tine,
acea parte neatins
ӑ de modernitate,
ce a r
ӑmas purӑ de la naştere pânӑ acum.
Mi-e drag genunchiul t
ӑu cel drept ce se înclinӑ
cu bucuria neputinţei şi iubeşte aceast
ӑ puritate.
Nu ştiu cum e posibil, care parte din tine se roag
ӑ fӑrӑ sӑ ştii?
Câte p
ӑrţi neatinse de vreme mai ai
în od
ӑiţele secrete ale inimii? 
© Ioana Haitchi, 31.12.2016, Klausenburg
Foto: Ioana Haitchi
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate