Dacӑ vreodatӑ - Klausenburg Publishing Blog

duminică, 29 ianuarie 2017

Dacӑ vreodatӑ

Dacӑ vreodatӑ 
cineva îţi va spune cӑ sunt pe moarte, 
sӑ nu-l crezi.
O fi fost vreun gropar necӑjit 
cӑ nu şi-a primit arginţii.
Moartea se pricepe mai bine la fapte 
decât orice muritor.
Am murit de prea multe ori 
sӑ nu-mi cunosc pӑrinţii
şi de fiecare datӑ am primit drept rӑsplatӑ  
încӑ o viaţӑ întru ajutor.
***Dacӑ vreodatӑ, doar aşa, într-o doarӑ,
cineva îţi va spune cӑ sunt cӑprioarӑ,
cӑ glonţul s-a prefӑcut în floare, sӑ-l crezi,
l-am tivit în crucea din ie.
Acela e purtӑtorul adevӑrului de azi şi de ieri.
Mâine e o zi pentru o altӑ veşnicie.
***
© Ioana HAITCHI, 29.01.2017, Klausenburg
Imagine: Albena Vatcheva
© Ioana HAITCHI – Copyright – Toate drepturile rezervate