Prima cronicӑ a “Monşer”-ului. Cine ar fi crezut? - Klausenburg Publishing Blog

luni, 5 decembrie 2016

Prima cronicӑ a “Monşer”-ului. Cine ar fi crezut?

Deja îl cunoşti, se numeşte “Monşer” şi oricând te poţi aştepta sӑ îţi calce pragul. E suficient sӑ-i laşi poştaşului un bilet şi de el va avea grijӑ omul îndrӑgostit de viaţӑ. S-a întâmplat la Sighişoara. L-am trimis în 25 noiembrie 2016 unui om de suflet, Armin Maurer-Sartorelli şi pentru cӑ sӑptӑmâna trecutӑ a fost prea multӑ vacanţӑ, erau necesare îndrumӑri suplimentare pentru ca vestitul “Monşer” sӑ ajungӑ în siguranţӑ la destinatar.

“Monşer” se dovedeşte a fi un romantic incurabil care îşi scrie povestea în fiecare zi.
***
Mulţumim!© Ioana Haitchi, 05.12.2016, Klausenburg
Foto: Armin Maurer-Sartorelli