Singurătate (fragment) - Klausenburg Publishing Blog

vineri, 18 noiembrie 2016

Singurătate (fragment)

  Mӑ cӑutam în vreme
  sӑ te gӑsesc prin mine cuibӑrit;
  doar urmele îmbrӑţişӑrilor în noapte,
 în şoapte, fӑrӑ chip şi fӑrӑ nume,
  buze ce se mişcau în alte buze
  şi trupuri nӑvalnice de iubit.

  


  18.11.2016, Klausenburg
  Foto: Internet
  Copyright – Toate  drepturile rezervate