Singurӑtate (fragment) - Klausenburg Publishing Blog

vineri, 18 noiembrie 2016

Singurӑtate (fragment)

Mӑ cӑutam în vreme
sӑ te gӑsesc prin mine cuibӑrit;
doar urmele îmbrӑţişӑrilor în noapte,
în şoapte, fӑrӑ chip şi fӑrӑ nume,
buze ce se mişcau în alte buze
şi trupuri nӑvalnice de iubit.

© Ioana Haitchi, 18.11.2016, Klausenburg
Foto: Internet
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate