Respiraţie - Klausenburg Publishing Blog

duminică, 27 noiembrie 2016

Respiraţie

E prea târziu pentru blândeţea minciunii,
pentru acea nemurire de gheaţӑ,
Te risipeşti mereu în ploaia aceasta prealeneşӑ
ascunsӑ de ceaţӑ.

E prea târziu sӑ mi te-aşterni peste creştet,
e prea târziu sӑ-mi vorbeşti cu limbile norilor
prin gheţari miluiţi, de o mie de ori
aceeaşi poveste.
Ȋmi şade în braţe bufniţa albӑ,
un pui înţelept ce-mi încӑlzeşte
la piept ochii nopţii. Mi-au rӑmas de iubit
doar cӑderile apei ce au ridicarea la cer,
doar inimi spӑlate, doar ele mai pot respira
cu uşurinţa unui rӑsӑrit.
Mi s-a fӑcut de trup, de inima ta de cӑlӑtor,
De oftatul acela, de istoria unui timp
Ce-şi ascunde regatul într-un zbor.

© Ioana Haitchi, 27.11.2016, Klausenburg
Foto: Michael Cheval
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate