Linişte - Klausenburg Publishing Blog

sâmbătă, 30 iulie 2016

Linişte

Mi te-ai agăţat în vele
Să-mi cutreieri porţile,
Să-mi omori morţile
Şi să-mi săruţi obrajii dintre aripi
În toate nopţile.
Ai alungat norii
De teamă să nu mă sărute
Pe catargele mute
Apele gri.
Îmi eşti deopotrivă
Hazard şi ursită,
Cea mai ordonată derivă
Într-o apă liniştită.

Din vol. "Lacrima I(c)oanei"

© Ioana Haitchi, 04.03.2015, Klausenburg
Foto: Sailing by lunar power – Guy Harvey
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate