Everest - Klausenburg Publishing Blog

miercuri, 13 iulie 2016

Everest

Sunt pe Everest.
Dacă eşti în zonă, fă-mi semn !
Ah, am uitat. Rotula stângă nu-
ți dă pace.
Te-a
țintuit într-un deşert cu mese pline.
Steagurile p
ăcii au rămas acolo, înfipte-n gheață
Şi în zăpada golită de jivine.

Drumul a fost cumplit.
Am luat o hartă să-
ți însemn
Toate durerile ce le-ai zidit
Ca un Manole arcuit
Pe ghe
țuri şi pe scări de lemn,
Căci avalanşă
ți-a fost glasul,
B
ătrânele busole-au înghețat în tine,
Dar nu-i nimic, mi-e t
ânăr pasul,
Iar Steagurile p
ăcii au rămas acolo, tot înfipte-n gheață
Şi în zăpada golită de jivine.

E frig. Reynaud îşi cere plata
Pentr-un efort lumesc. Mi-e bine,

Când steagurile păcii sunt în gheața
Şi în zăpada golită de jivine.

©Ioana Haitchi, 23.08.2014, Baden-Baden
Foto: Mercedes-Benz
© Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate