Adelle - Klausenburg Publishing Blog

marți, 10 noiembrie 2015

Adelle

  Îţi aduci aminte cum povesteam despre noi,
  Ca şi cum am fi vorbit despre-un prieten fidel,
  Ne puneam aripi, ne iertam şi apoi,
  Doar vremuri de pace, Adelle.

  Îţi aduci aminte, câte lovituri,
  Adevărate războaie şi nu plângeam defel,
  Ne întrebam mereu, pentru ce să înduri
  În vremuri de pace, Adelle.

  Şi ce dacă eşti departe, tot departe-s şi eu
  Vom sorbi din viaţă şi-i vom pune inel,
  Ne vom spune poveşti, ne vom salva mereu,
  Din războaiele păcii, Adelle.

  © Ioana Haitchi, 10.11.2015, Klausenburg
  Foto by Ioana Haitchi
  © Ioana Haitchi – Copyright – Toate drepturile rezervate


   Adelle

   Do you remember, how we use to talk about ourselves,
   As if we’re talking about a faithful friend,
   We put on wings, we forgave ourselves and then,
   Only peacetime, Adelle.

   Do you remember how many wounds,
   True wars and not crying at all,
   We always wondered, what for to endure
   In times of peace, Adelle.

   So what if you are far away? I am far away as well
   We shall sip from life and fulfill it
   We will tell stories and always save ourselves,
   From the wars of peace, Adelle.

   © Ioana Haitchi, 10.11.2015, Klausenburg
   © Translated by Adela Adriana Moscu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu